พะเยา ทอดผ้าป่าขยะออมบุญ

พะเยา ทอดผ้าป่าขยะออมบุญ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ชุมชนวัดป่าลานคำตำบลแม่ต๋ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาร่วมกับชุมชนในเขตตำบลแม่ต่ำ ตำบลเวียง รวม 14 ชุมชนร่วมแรงร่วมใจจัดงานทอดผ้าป่าขยะขึ้นที่บริเวณ วัดป่าลานคำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง พะเยา โดยมีขบวนรถแห่ขยะ ของแต่ละชุมชน ร่วมขบวน ไปตามถนนในชุมชนเขตตำบลแม่ต๋ำ

ทั้งนี้ทางนายเกษม หาญล้อม ประธานชุม บ้านแม่ต๋ำ ป่าลานคำ และ ประธานชุมชน บ้านแม่ต๋ำร่วมแรงร่วมใจกันจัด งานทอดผ้าป่าขยะออมบุญขึ้น เพื่อเป็นการ กระตุ้นชาวบ้านในแต่ละชุมชนให้ช่วยกัน รู้จักการ คัดแยก กำจัด และนำมารีไซเคิล ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ ให้กับชุมชน ถึงหน้าทำการจัดงานทอดผ้าป่าขยะกองบุญขึ้น

การจัดงานครั้งนี้ได้มีนางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจรนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธาน ทอดผ้าป่าขยะออมบุญโดยมีผู้นำชุมชน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก