นายสมศักดิ์ คงวิเศษ ประธานองค์กรโลกสีเขียวและผู้อำนวยการองค์การตรวจสอบผู้ใช้อำนาจรัฐประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วม กับสมาชิกองค์กรโลกสีเขียว และสมาชิก อ.ป.ช.องค์กรตรวจสอบผู้ใช้อำนาจรัฐ

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 บริเวณตลาดสี่แยกสะเดียงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมศักดิ์ คงวิเศษ ประธานองค์กรโลกสีเขียวและผู้อำนวยการองค์การตรวจสอบผู้ใช้อำนาจรัฐประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วม กับสมาชิกองค์กรโลกสีเขียว และสมาชิก อ.ป.ช.องค์กรตรวจสอบผู้ใช้อำนาจรัฐ

รวมถึงพี่น้องประชาชนที่มีจิตเป็นกุศล ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ซาลาเปา ลูกชิ้น ข้าวหมาก แมสปิดปากและอื่นๆอีกมากมายเพื่อมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันครบรอบวันคล้าย วันสวรรคต. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาบบพิตร13ตุลาคม2564

โดยช่วงเช้าได้มีการใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากนั้นเวลา 9:00 น.ได้จัดกิจกรรมแจกของโดยมีประชาชนเข้ามารับของแจกเป็นจำนวนมาก และได้มีเจ้าหน้าที่คอยจัดคิวและวัดอุณหภูมิพ่นแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันโรคโควิด 19
ทางองค์กรโลกสีเขียวและองค์กรตรวจสอบผู้ใช้อำนาจรัฐ อ.ป.ช. ขอขอบคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคของเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้