เรือด่วนทหารพรานช่วยชีวิตทารกน้อยติดโควิด

เรือด่วนทหารพรานช่วยชีวิตทารกน้อยติดโควิด

พ.ท.ไพโรจน์ อ่อนโอน ผบ. ร้อย.ทพ.3604 ฉุดเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่.36 แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการประสานจาก รพ.สต.บ้านสบเมย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่ามีผู้ป่วยอาการหนัก ทราบชื่อคือ ด.ช.ชาติชาย สดใสดาวเรือง อายุ 4 เดือน ราษฎร บ้านโกหง่อคี หมู่ 6 ต.แม่สามแลบฯ ซึ่งป่วยด้วยโรคโควิด – 19 มีอาการหายใจอ่อนแรง หน่วยฯจึงจัดกำลังพลพร้อมเรือเร็วปฏิบัติการ สนับสนุนนำส่งผู้ป่วยไปยัง รพ.สต.แม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ ฯ

โดยแพทย์จาก รพ.สบเมยได้รับตัวผู้ป่วยและนำส่งต่อไปยัง รพ.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินการรักษาต่อไป พ.ท.ไพโรจน์ อ่อนโอน ผบ.ร้อย กล่าวว่า การปฏิบัติดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือประชาชน โดยใช้ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน CR.ฉก.ร.7