โรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมการประชุมวิชาการด้านยาเสพติด สารเสพติด และสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมการประชุมวิชาการด้านยาเสพติด สารเสพติด และสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์สปา รีสอร์ท อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตะกั่วป่า ร่วมประชุมวิชาการวิชาการด้านยาเสพติด สารเสพติด และสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการฯ และมอบนโยบายและแผน เพื่อพัฒนาระบบบริการด้านยาเสพติด สารเสพติด และสุขภาพจิต แบบบูรณาการ กลุ่มวัยเข้าด้วยกัน โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตที่ 11 ,ท่านผู้ทรงกรมควบคุมโรค, นายแพทย์ สสจ.พังงา, ผอ. รพ.จิตแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด จาก สสจ./ รพศ./รพท. ทั่วประเทศ รวม 400 คน เวลา 11.45 น.

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาล โครงการติดตามและทบทวนการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ณ ศูนย์การแพทย์เขาหลัก โดยมีนายแพทย์ประกิจ สาระเทพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์เขาหลัก ให้การต้อนรับ เวลา 12.15 น.รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลตะกั่วป่า ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมเยี่ยมชม ความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ,คลินิกโรคหวัด (ARI) ,ห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า และผู้บริหารโรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมให้การต้อนรับ

ขนกวรรณ พรหมทองผู้สื่อข่าวพังงาโทร 082-1569162