งามเลิศ เทิดเกียรติ กิตติบวรรัฐ บรมราชชนนีไทย ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ด้วยใจภักดิ์…

” งามเลิศ เทิดเกียรติ กิตติบวรรัฐ บรมราชชนนีไทย ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ด้วยใจภักดิ์…

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 นำกำลังพล พร้อมด้วย ชมรมแม่บ้านทหารบก กลุ่ม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน, มี นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือน และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี

ในโอกาสนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 88 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้น พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 นำกำลังพล พร้อมด้วย ชมรมแม่บ้านทหารบก กลุ่ม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ด้วย

ต่อจากนั้น พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 นำกำลังพล พร้อมด้วย ชมรมแม่บ้านทหารบก กลุ่ม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ร่วมกับ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทุกหมู่เหล่า จำนวนมาก ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองแม่สา และคลองแม่ข่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยร่วมกันกำจัดผักตบชวา ขุดลอกคลองแม่ข่า ปรับแต่งภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองให้สวยงาม เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดริมฝั่งคลอง ระยะทางกว่า 500 เมตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ทั้งนี้ คลองแม่ข่า, น้ำแม่ข่า หรือ แม่น้ำข่า เป็นคลองโบราณสายหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในชัยภูมิที่พญามังรายทรงเลือกที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อกว่า 700 ปี เดิมคลองแม่ข่าทำหน้าที่เป็นคูเมืองชั้นนอกที่โอบล้อมเมือง และเป็นทางระบายน้ำล้นลงสู่แม่น้ำปิง โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
แต่จากการขยายตัวของชุมชนเมืองเมื่อสามทศวรรษที่ผ่านมาทำให้น้ำในคลองเน่าเสียหนัก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการพัฒนาคลองแม่ข่ามาอย่างต่อเนื่องและทุกมิติเพื่อให้กลับมามีสภาพปกติดังเดิม

ต่อมา พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 นำกำลังพล พร้อมด้วย ชมรมแม่บ้านทหารบก กลุ่ม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น ได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อจุดต่อให้กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยมีความอยู่ดี มีสุข โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่