รัฐมนตรีประภัตรฯ มอบเวชภัณฑ์ มอบอาหารTMR และเปิดรณรงค์ป้องกันจำกัดแมลงดูดเลือดพาหะนำโรคโรคลัมปี สกิน”

“รัฐมนตรีประภัตรฯ มอบเวชภัณฑ์ มอบอาหารTMR และเปิดรณรงค์ป้องกันจำกัดแมลงดูดเลือดพาหะนำโรคโรคลัมปี สกิน”

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579180-ข่าว

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายเอกภาพ พลซื่อ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่บ้านโนนสว่าง ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) พร้อมมอบเวชภัณฑ์ มอบอาหารTMR เพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังการเจ็บป่วย และรณรงค์ฉีดพ่นยากำจัดแมลงดูดเลือดพาหะนำโรคลัมปี สกิน โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องเกษตรกรให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579180-ข่าว