ร้อยเอ็ด Kick Off โครงการฉีดวัคซีนป้องกันกำจัดโรคลัมปี สกิน”ที่ต.แสนสุข อ.พนมไพร

“ร้อยเอ็ด Kick Off โครงการฉีดวัคซีนป้องกันกำจัดโรคลัมปี สกิน”ที่ต.แสนสุข อ.พนมไพร

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่บ้านท่าเสียว ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
เพื่อเปิดโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค – กระบือ โดยเป็นประธาน Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโค – กระบือ พร้อมตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหาโรคระบาดทำให้สัตว์เจ็บป่วยและล้มตาย โดยได้มอบหญ้าแห้ง และเวชภัณฑ์ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ จากนั้นได้ทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สัตว์ที่ฉีดวัคซีน

แต่เนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคนี้เป็นวัคซีนเชื้อเป็น สัตว์ที่จะฉีดวัคซีนได้รับการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ก่อน หากมีสุขภาพแข็งแรงก็สามารถฉีดได้ โดยให้ทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้บนตัวสัตว์ โดยเจ้าของสัตว์ต้องให้ความยินยอม และหลังการฉีดวัคซีนต้องเฝ้าสังเกตุอาการสัตว์เป็นเวลา 30 วัน หากพบอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
ทั้งนี้ มีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเอกภาพ พลซื่อ นายก อบจ. ร้อยเอ็ด นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องเกษตรกรให้การต้อนรับ.

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว