พะเยา ชาวบ้านแห่นางแมวขอฝนแก้แล้ง ทำนา

พะเยา ชาวบ้านแห่นางแมวขอฝนแก้แล้ง ทำนา

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านแม่ใสทุ่งวัวแดงตำบลแม่ใสอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำพิธีแห่นางแมวขอฝน ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดู ทำการเกษตรปลูกพืชไร่ทำสวนและทำนา แต่ประสบกับปัญหาภัยแล้งทำให้ขาดน้ำ อีกทั้งตามแหล่งน้ำต่างๆไม่มีน้ำทำการเพาะปลูกพืชไร่และทำนา จึงได้ทำพิธีแห่นางแมวขอฝน

โดยกลุ่มชาวบ้าน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันตระเตรียม พระอุปคุต ข้าวปลาอาหาร แมวตุ๊กตาใส่กรง และอุปกรณ์พื้นบ้าน ในการประกอบหาเลี้ยงชีพ อาทิ แซะ แห ไซ เต่า นก ปลา และแมว นำมาเป็นเครื่องประกอบพิธี กับเครื่องเซ่นไหว้พระแม่คงคา และ เทวดา ในลำน้ำบ้านแม่ใสเพื่อ ขอให้เกิดมีฝนตกลงมาจะได้มีน้ำในการทำการเกษตรเพาะปลูกพืชไร่และทำนา ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ และในทุกๆปีจะมีพิธีขอฝนโดยแห่นางแมว ไปตามถนนในหมู่บ้าน จนเป็นประเพณีแห่นางแมวขอฝน ประจำหมู่บ้านแม่ใสจนถึงปัจจุบัน

สำหรับพิธีแห่นางแมวขอฝนโดยจะมีการตั้งขบวน และเดินไปตามถนนในหมู่บ้านโดยมีเครื่องดนตรีพื้นบ้านฆ้องกลอง บรรเลงเพลง ในขบวน แห่นางแมว และในขบวนแห่นางแมวจะมีการ ทอดแห หาปลา กันกลางถนน สร้างความสนุกสนานกันอย่างคึกคักในขบวน โดยมีวงดนตรีพื้นบ้านปี่พาดแน บรรเลงเสียงเพลงตลอดเส้นทาง

พิธีแห่นางแมวขอฝนก่อนทำพิธีได้มีการแห่พระอุปคุต ร่วมกับขบวนแห่นางแมวไปตามถนนในหมู่บ้านจนมาถึง บริเวณฝายกั้นน้ำ ลำน้ำแม่ใส ถนนทางเข้าหมู่บ้านแม่ใสทุ่งวัวแดง หมู่ 3 ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา และ และมีพิธีอัญเชิญ พระอุปคุตลงไปไว้ในน้ำ หลังจากนั้นก็จะมีพิธี กรรมขอฝน และนำพระอุปคุตขึ้นมาจากน้ำ ร่วมพิธีจน จนเสร็จสิ้นพิธีกรรมขอฝน ในครั้งนี้โดยมีชาวบ้านมาร่วมกันพิธีเป็นจำนวนมาก

พ่ออุ้ยทอง ชำนาญ อายุ 86 ปี พ่ออาจารย์พิธีกรรม แห่นางแมวขอฝน ประจำหมู่บ้านแม่ใส กล่าวว่าชาวบ้านไม่ใส่ทุ่งบัวแดงและชาวบ้านในเขตตำบลแม่ใสได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำพิธีแห่นางแมวขอฝนขึ้นทั้งนี้เนื่องจาก เป็นช่วงฤดูทำการเพาะปลูกทำไร่ทำนาแต่ไม่มีน้ำ เกิดภัยแล้ง ทำให้เกิดปัญหาไม่มีน้ำใช้ในการเพาะปลูก จึงได้ทำพิธี แห่นางแมวขอฝนขึ้น พร้อมกับทำพิธีกรรม บริเวณฝายกั้นน้ำลำน้ำแม่ใส โดยมีพิธีกรรมแบบพระอุปคุตพระอุปคุตไปไว้ในน้ำ และมีพิธีกรรมแห่นางแมวตาแมว พร้อมด้วยอุปกรณ์การหาปลานำมาร่วมขบวนแห่ เพื่อขอฝนจากเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่คงคา เกิดฝนตกเพื่อจะได้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกทำไร่ทำนา

จากการสังเกตพบว่าตามบริเวณท้องไร่ท้องนา มีบางพื้นที่ได้ทำการหว่านกล้า ต้นกล้าก็ได้แห้งเฉาตายเพราะน้ำแห้งไม่มีน้ำบางพื้นที่มี ปรับพื้นที่นาเพื่อรอน้ำ ปลูกพืชไร่และทำนา

สัมภาษณ์พ่ออุ้ยทอง ชำนาญ อายุ 86 ปี พ่ออาจารย์พิธีกรรม แห่นางแมวขอฝน