ทหารพรานร่วมปกครองพระสงฆ์สร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชันให้คนยากจน

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
130662_ทหารพรานร่วมปกครองพระสงฆ์สร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชันให้คนยากจน
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 0700 น
ทหารพรานร่วมปกครองสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชันให้ประชาชนคนยากจน

นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกิ่งกาชาดแม่อาย พร้อมกับพระครูพิรุณ สิริจันโท หรือพระครูชัยมังครารักษ์ วัดชัยมงคล เจ้าคณะตำบลแม่นาวาง และนายชูเกียรติ จอมกิติอ้าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านคายนอกพัฒนา ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย และ พ.อ.เอกวุฒิ สุขรส ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 ได้ให้ทาง รท.ประกาศิษย์ ปลอบโยน ผู้บังคับชุดปฏิบัติการทหารพราน3204 นำกำลังทหารพรานเข้าทำการช่วยเหลือก่อสร้างบ้านให้กับ นางสาวอัมพร ไชยยา บ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 15 บ้านคายนอกพัฒนา ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีฐานะยากจน หาเช้ากินค่ำแต่เป็นบุคคลที่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นคนดีของสังคม แต่มีความเป็นอยู่ยากลำบากเพราะไม่มีทรัพย์สินหรือไร่นา ไดได หารับจ้างไปเป็นวันๆ ทางกรรมการหมู่บ้านจึงได้ร่วมกันเสนอชื่อเพื่อของบประมาณในการก่อสร้างบ้านให้เพราะบ้านที่อยู่ทรุดโทรมหนักไม่เหมาะสมกับการที่จะอยู่ได้อีกต่อไป ได้ของบประมาณจากฝ่ายปกครองแม่อายจัดซื้ออุปกรณ์ที่จะสร้างบ้าน เป็นคอนกรีต และหลังคามุงด้วยกระเบื้องขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว9 เมตร สูง 3 เมตร มีพื้นที่36 ตารางเมตร มีห้องนอน 1 ห้อง ห้องครัว1 ห้อง ห้องน้ำ1 ห้องในพื้นที่ โดยได้ขอช่างในหมู่บ้าน และทหารพราน นักเรียน พระสงฆ์ มาร่วมในการก่อสร้างให้ โดยทางพ.อ.เอกวุฒิ สุขรส ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 ได้ให้ทาง รท.ประกาศิษย์ ปลอบโยน ผู้บังคับชุดปฏิบัติการทหารพราน3204 นำกำลังทหารพรานจำนวนประมาณ วันละ 10 นาย ผลัดเปลี่ยนกัน เข้าทำการช่วยเหลือก่อสร้างบ้านให้จนกว่าจะแล้วเสร็จได้ทำการก่อสร้างมาแล้วตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 20-30 วัน เพื่อให้การก่อสร้างออกมาดีและได้คุณภาพ