ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำคณะ ล่องเรือเร็วน้ำสาละวิน เยี่ยมทหารพรานฐานปฏิบัติการชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำชับมาตรการสกัดกั้นโควิด ยาเสพติด ช่วงวันหยุดยาว

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำคณะ ล่องเรือเร็วน้ำสาละวิน เยี่ยมทหารพรานฐานปฏิบัติการชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำชับมาตรการสกัดกั้นโควิด ยาเสพติด ช่วงวันหยุดยาว

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติบ้านแม่สามแลบ, ฐานปฏิบัติการบ้านสบเมย, ฐานปฏิบัติการบ้านห้วยแม่ดี และฐานปฏิบัติการ/จุดตรวจบ้านกอมูเดอ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของกองร้อยทหารพรานที่ 3604 และลงเรือเร็ว ล่องตามลำน้ำสาละวิน ตรวจแนวชายแดน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เพื่อติดตามภารกิจการป้องกันชายแดน สกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย การลักลอบนำเข้ายาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในการนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 และคณะ ได้รับฟังข้อมูลความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน และปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ของ กองร้อยทหารพรานที่ 3604 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 พร้อมตรวจเยี่ยมที่พักอาศัย สภาพความเป็นอยู่ และอาหารประกอบเลี้ยงสำหรับกำลังพล และพบปะให้โอวาทมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับกำลังทหารพรานป้องกันชายแดนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้ง กำชับให้กำลังพลทุกนายทำงานด้วยความระมัดระวัง ทั้งในภารกิจสกัดกั้นเฝ้าตรวจชายแดน และการป้องกันโรคติดต่อไวรัส โควิด-19 โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว 13 – 16 พฤษภาคม 2565 นี้ ด้วย