โรงพยาบาลตะกั่วป่า ขอขอบพระคุณบริษัท ศรีธนาวุฒิ จำกัด โรงแรม รามาดา รีสอร์ท บาย วินด์แฮม เขาหลัก (RAMADA RESORT BY WYNDHAM KHAO LAK) ผู้มีน้ำใจงาม

โรงพยาบาลตะกั่วป่า ขอขอบพระคุณบริษัท ศรีธนาวุฒิ จำกัด โรงแรม รามาดา รีสอร์ท บาย วินด์แฮม เขาหลัก (RAMADA RESORT BY WYNDHAM KHAO LAK) ผู้มีน้ำใจงาม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลตะกั่วป่า ขอขอบพระคุณ บริษัท ศรีธนาวุฒิ จำกัด โรงแรม รามาดา รีสอร์ท บาย วินด์แฮม เขาหลัก (RAMADA RESORT BY WYNDHAM KHAO LAK) มอบเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน รุ่น BPBIO 320 พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล จำนวน1 ยูนิต พร้อมโต๊ะวางเครื่องและอุปกรณ์ลาโบลิงค์ จำนวน 1 เซ็ท มูลค่า 100,000 บาท และหมวกคลุมผมทางการแพทย์ (Cap Disposable) จำนวน 1,500 ชิ้น มูลค่า 2,250 บาท
เพื่อนำไปบริการวัดความดันโลหิต ให้กับผู้มารับบริการของโรงพยาบาลตะกั่วป่า โดยมี นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ ณ อาคารอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตะกั่วป่า