ผวจ.ร้อยเอ็ด ขอชื่นชม “นับเป็นข่าวดี!!! บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 หายทั้ง 3 รายแล้ว ซึ่งปัจจุบัน ร้อยเอ็ดไม่มีผู้ปวยยืนยันโควิด-19 แล้ว

Update :สถานการณ์ข่าวดี.ร้อยเอ็ด

ผวจ.ร้อยเอ็ด ขอชื่นชม “นับเป็นข่าวดี!!! บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 หายทั้ง 3 รายแล้ว ซึ่งปัจจุบัน ร้อยเอ็ดไม่มีผู้ปวยยืนยันโควิด-19 แล้ว

วันนี้ (13 เมษายน 2563) เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ. วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท) นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และติดตามความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับผู้ป่วย โดยได้เปิดคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ โดยจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) เพื่อคัดกรอง วินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ ไม่ให้ผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังไปปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ และหากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจะแอดมิทที่แผนกผู้ป่วยใน ที่ตึกกินรี ซึ่งเป็นห้องแยกเดี่ยว 34 ห้อง มีห้องความดันลบ (Airborne Infection. Isolation. Room: AllR) พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปัจจุบันมี 1 ห้อง วางแผนปรับปรุงห้องความดันลบ เพิ่ม 4 ห้อง และห้องแยกเดี่ยว(Isolate Room)
เพิ่มอีก 4 ห้อง พร้อมนี้ ได้ขยายความพร้อมที่ตึกอุบัติเหตุและหัวใจเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก ที่หอผู้ป่วยหนัก (ICU) โควิด-19 จำนวน 10 เตียง, หอผู้ป่วยติดเชื้อรวม (Cohort Ward) จำนวน 72 เตียง ซึ่งหากเกินศักยภาพ จะส่งต่อไปแอดมิทที่โรพยาบาลเกษตรวิสัย (รับได้ 69 เตียง เป็นห้องแยกเดี่ยว 24 ห้อง และหอผู้ป่วยติดเชื้อรวม 45 เตียง) โดยได้จัดระบบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าว ด้วยการจัดสิ่งแวดล้อม สถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์ในห้องผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์และหลักการควบคุมโรคสากล

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า “นับเป็นข่าวดีที่บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 หายทั้ง 3 รายแล้ว ซึ่งปัจจุบัน ร้อยเอ็ดไม่มีผู้ปวยยืนยันโควิด-19 แล้ว และยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ จึงขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ในการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หมั่นล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากผ้า อยู่ห่างกัน 2 วา และมั่นใจว่าประเทศไทย เราต้องชนะโควิด-19 ได้อย่างแน่นอน ถ้าหากเราร่วมมือสู้ไปด้วยกัน

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการตรวจ หาสารพันธุกรรม ของโควิด-19 ด้วยวิธี Real-time RT PCR รายงานผลภายใน 6 ชั่วโมง ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้(วันที่ 13 เมษายน นี้| และได้ร่วมส่งผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ที่รักษาหายกลับเข้าชุมชนแล้ว

โดยมีนายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเชียงขวัญ พร้อมด้วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ และสาธารณสุขอำเภอเชียงขวัญ เพื่อรับไปดูแลต่อเนื่องที่ชุมชนต่อไป

################เลขาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด:ข้อมูลข่าว_เรียบเรียงศรีไพร ทูลธรรม สื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานสถานการณ์ข่าวดี!! ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด