ชาวบ้านสงสัยบุกรุกเขาหน่วยงานเกี่ยว ข้องตรวจสอบด่วน

ชาวบ้านสงสัยบุกรุกเขาหน่วยงานเกี่ยว ข้องตรวจสอบด่วน

ในวันนี้ 12 เม.ย.63 นายณัฐชัย แสงศรี อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.สัตหีบ ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า บริเวณพื้นที่สูงลึกเข้าไปในซอยเขาหมอน ประมาณ 3 กม.ใกล้กับศูนย์ซ่อมทิพยประกันภัย ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งพื้นที่ด้านล่างมีการปรับเพื่อการก่อสร้าง ด้านบนมี

ร่องรอยการแผ้วถางลักษณะทำเป็นถนนขึ้นไปบนที่สูง(ภูเขา) มีการสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตขนาดใหญ่ 2 ถัง อยู่บนพื้นที่ และมีเสากันเขตอยู่ด้านบน เกรงว่าจะเป็นการบุกรุกพื้นที่สาธารณะภูเขา โดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ดำเนินการ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วย
นายณัฐชัย แสงศรี กล่าวว่าอดีตตนเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นี้ และบริเวณพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สูง (เขาหมอน) จึงน่าจะเป็นการแผ้วถางบุกรุกป่าขึ้นไปบนภูเขา
ซึ่งยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ดำเนินการ
ชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนมา เพื่อขอให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645