ช้างบ้านยะพอ16เชือกเข้าร่วมกิจกรรม วันช้างไทย “บ้านเพราะช้าง” บ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก

ช้างบ้านยะพอ16เชือกเข้าร่วมกิจกรรม วันช้างไทย “บ้านเพราะช้าง” บ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น
ร้อยโทเฉลิมบุญ พรวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบล วาเล่ย์เป็นประธานเปิดงาน
วันช้างไทย
” วันช้างไทย”
บ้านเพราะช้าง
หมู่ที่5
บ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
นายกอบจ พรไพรสณฑ์
เจ้าของบ้านพ่อช้าง
กล่าวว่าการจัดงานวันช้างไทยของบ้านเพราะช้างในวันนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนสนใจรับช้างของเห็นช้างและร่วมอนุรักษ์ช้าง เพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อประเทศและควรอยู่คู่กับคนไทยและคนในชุมชนรุ่นสู่รุ่นต่อไป
13 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันช้างไทย” สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทย
วันช้างไทย บ้านเพราะช้าง
บ้านยะพอ หมู่ที่5 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
ช่วง เช้า พิธีมัดมือสู่ขวัญช้าง – การแสดงของน้องๆ ในชุมชน โต๊ะจีนช้าง

ชวนเลี้ยงช้าง ให้อาหารช้าง
ถ่ายรูปเล่นกับช้าง
ฟังดนตรีพื้นเมือง พูดคุยตามวิถีปกาเกอะญอ
กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา,08.00น.
และพิธี มัดมือ สู่ขวัญช้าง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 นเป็นต้นไป
โดยมีช้างเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 16 เชือก
บ้านเพราะช้าง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวแวะเยี่ยมชม ดูวิถีชีวิตช้างการแสดงช้าง การให้อาหารช้าง

ชวลิต วิกุลชัยกิจ /รายงาน