เพชรบุรี-อำเภอท่ายาง ร่วมกับ กศน.ท่ายาง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิดแบบเชิงรุก โดยแจกหน้ากากป้องกันควบคู่ไปกับการสร้างฝายแม้วชลอน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูฝน

เพชรบุรี-อำเภอท่ายาง ร่วมกับ กศน.ท่ายาง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิดแบบเชิงรุก โดยแจกหน้ากากป้องกันควบคู่ไปกับการสร้างฝายแม้วชลอน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูฝน

โดยเมื่อช่วงเช้าวันที่13มีนาคม 2563 นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง และ นางสาวสุรีย์ จันทร์ปรุง ผอ.กศน.อำเภอท่ายาง ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโควิด19 ให้กับชาวบ้านและจิตอาสาท่ายาง ที่ร่วมกันสร้างฝายแม้วชะลอน้ำ ที่บ้านวังพลับ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
สำหรับการแจกหน้ากากอนามัยให้กับจิตอาสานั้น นางสาวสุรีย์ เผยว่า การรณรงค์และการป้องกันการแพ่ระบาดของไวรัสโควิด19 ต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง

โดยที่ผ่านมา กศน.ได้ผลิตหน้ากากอนามัยไว้เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามตำบลต่างๆ ในเขตอำเภอท่ายาง มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อเห็นว่า ทางอำเภอท่ายาง ได้จัดโครงการสร้างฝายเเม้วชะลอน้ำ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามพระราชดำริระดับอำเภอ จึงนำหน้ากากมาร่วมแจกให้กับจิตอาสาเพื่อกระจายในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดแแบบเชิงรุก
ส่วนการสร้างฝายแม้วในครั้งนี้ นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง เผยว่า เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและราษฎรในพื้นที่อำเภอท่ายาง เพื่อเป็นศูนย์องค์ความรู้ในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกทั้งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในโครงการพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย2มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมที่เป็นต้นน้ำลำธารเป็นจำนวนมาก จึงได้ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าและต้นน้ำลำธารให้อุดมสมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี