ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) รวมทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสCOVID-19 และสถานการณ์ภัยแล้ง ยืนยันทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อชาวเชียงราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) รวมทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสCOVID-19 และสถานการณ์ภัยแล้ง ยืนยันทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อชาวเชียงราย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้นำและเป็นประธาน
ร่วมแถลงแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสCOVID-19 และสถานการณ์ภัยแล้ง อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและความปลอดภัยประชาชนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พ.อ.พศิน แสงคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย นพ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และนายครรชิต ชมพูแดง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมไชยนารายณ์ ชั้น 2 สถานพักฟื้นพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37 ไชยนารายณ์ริเวอร์ไซด์เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และนำไปสู่ความร่วมมือของทุกภาคส่วน

สำหรับปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (7-13 มีนาคม 2563) ได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง แม้จังหวัดเชียงรายจะมีสถิติการเผาน้อยมาก ซึ่งสาเหตุมาจากกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำหมอกควันนอกจังหวัดและนอกประเทศเข้ามา ประกอบกับความกดอากาศต่ำยังแผ่ปกคลุมจังหวัดเชียงราย กดอากาศให้แช่ไม่กระจายตัว ทำให้การกระจายของหมอกควันดังกล่าวเป็นไปได้ยาก ซึ่งจังหวัดได้ดำเนินการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งจัดชุดลาดตระเวนประจำตำบลพื้นที่เสี่ยง 36 ชุด โดยสนธิกำลังทั้งภาคราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างจิตสำนึก ไม่ให้เกิดไฟในพื้นที่ หากเกิดขึ้นต้องรีบดับทันที ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยใช้งบประมาณจากเงินสมทบทุนคอนเสิร์ตคนสู้ไฟฯ ในการปฏิบัติงาน และขณะนี้ได้เพิ่มชุดลาดตระเวนอีก 7 ชุด รวมเป็น 43 ชุด ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นมา ในห้วงประกาศจังหวัดเชียงรายห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด “60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 21 เมษายน 2563 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการจับกุมผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนประกาศไปแล้วกว่า 70 ราย

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสCOVID-19 นพ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ได้เฝ้าระวังและตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมายังจังหวัดทางด่านข้ามแดน ท่าอากาศยาน และสถานนีขนส่ง ตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 พบผู้มีอาการเสี่ยงต้องสงสัย 48 ราย ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ และมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เข้ารับการตรวจร่างกายตามระบบทั้งหมด ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสCOVID-19 แต่อย่างไรก็ตามสาธารณสุขจังหวัดได้รณรงค์ให้ประชาชน กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะการล้างมือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมือเป็นสิ่งที่สัมผัสกับทุกสิ่งซึ่งจะนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้น จึงควรล้างมือทุก 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ การสวมหน้ากากผ้าก็เป็นสิ่งที่ป้องกันละอองฝอยจากการไอ – จามได้ดี จึงควรหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในพื้นที่ที่ผู้คนแออัดด้วย

อนึ่ง ประเด็นหนึ่งที่ทำให้ประชาชนวิตกกังวลอยู่ในขณะนี้ นั่นคือเรื่องของคนไทยที่ไปเป็นแรงงานที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีการระบาดรุนแรงในขณะนี้ ได้เดินทางกลับเข้ามายังภูมิลำเนา ซึ่งภาครัฐได้มีการคัดกรองอย่างแน่นหนาก่อนเข้าสู่จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้เดินทางมาถึงแล้วจำนวน 224 ราย ไม่พบว่ามีอาการป่วยหรือติดเชื้อ โดยที่จังหวัดได้มีมาตรการให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าว ให้เฝ้าสังเกตุอาการอยู่ที่บ้านอย่างใกล้ชิดโดยญาติและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้ง อสม. โดยมีสาธารณสุขอำเภอ เป็นผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะเฝ้าสังเกตุอาการจนกว่าจะครบ 14 วัน จึงอยากขอความร่วมมือประชาชนให้กำลังใจซึ่งกันและกัน แล้วจังหวัดเชียงรายจะผ่านวิกฤตินี้ไปได้อย่างปลอดภัย

ด้านสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดเชียงราย นายครรชิต ชมพูแดง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเริ่มประสบปัญหามาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2562 เนื่องจากปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติ ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ยังไม่สิ้นสุด คาดว่าจะยาวนานไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2563 แหล่งน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็ก จำนวน 121 แห่ง ปัจจุบันมีปริมาณน้อยกว่า 50 % ของความจุรวม โดยจังหวัดเชียงรายได้เร่งแก้ปัญหาตามระเบียบและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเตรียมทรัพยากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อรับมือกับสถานการณ์แล้ว

ในการนี้นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวในตอนท้ายว่า “จะตั้งใจแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นให้ดีที่สุด เต็มที่ที่สุด เพื่อประชาชนจังหวัดเชียงราย” จึงขอให้ความเชื่อมั่น และมั่นใจว่าจะขับเคลื่อนทุกมาตรการให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยไปได้ในที่สุดด้วย

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบเงินเยี่ยวยาให้กับผู้บาดเจ็บชาวอำเภอแม่จัน 1 ราย และมอบเงินรางวัลสำหรับผู้ชี้เบาะแสการจับกุมผู้กระทำผิดชาวอำเภอแม่สรวย 1 ราย จากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5จังหวัดเชียงราย ปี 2562 -2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
13/03/63