พะเยา วัยรุ่นหนุ่มสาวแห่เที่ยวอ่างเก็บน้ำคลายร้อน

พะเยา วัยรุ่นหนุ่มสาวแห่เที่ยวอ่างเก็บน้ำคลายร้อน

ที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา อากาศที่ร้อนในช่วงนี้ ทำให้มีนักท่องเที่ยว ต่างพากันมาพักผ่อนคลายร้อน เล่นน้ำ กันที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม โดยมีบรรดานักท่องเที่ยว วัยรุ่นหนุ่มสาว ต่างพาครอบครัวมาพักผ่อน กันเป็นจำนวนมากในทุกๆปี ในช่วงฤดูร้อน

ด้านบรรดาพ่อค้า แม่ค้าในพื้นที่ ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา ต่างเร่งทำการสร้างเพิง ซุ้มนั่งพักรับประทานอาหาร และได้จัดสถานที่ รวมทั้งซุ้มอาหารโดยยื่นลงไปในน้ำ และอุปกรณ์เล่นน้ำ ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ และเพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว ที่จะมาเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย ด้านวัยรุ่นหนุ่มสาว รวมทั้งนักท่องเที่ยว จำนวนมาก ต่างเดินทางมาพักผ่อน เล่นน้ำคลายร้อน บริเวณอ่างเก็บน้ำตุ้มท่า กันอย่างสนุกสนาน ส่งผลให้บรรยากาศท่องเที่ยวในช่วงนี้เป็นไปอย่างคึกคัก

สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม สถานที่แห่งนี้ เป็นอ่างเก็บน้ำ ที่มีลักษณะเป็นหาดทราย มีบรรดานักท่องเที่ยว พาครอบครัวมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมากในทุกๆปี ในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย โดยได้จัดให้มีห่วงยางสำหรับเล่นน้ำ ซุ้มนั่งต่างๆ ที่สามารถสัมผัสกับน้ำและเล่นน้ำได้อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคลายร้อน เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงนี้กันอย่างคึกคัก

โดยเทศบาลตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ซึ่งคาดว่าในปีนี้นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นอ่างเก็บน้ำ ที่มีลักษณะเป็นหาดทรายสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย โดยได้จัดให้มีห่วงยางสำหรับเล่นน้ำ ซุ้มต่างๆ ที่สามารถสัมผัสกับน้ำและเล่นน้ำได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งร้านอาหารที่สามารถสัมผัสกับน้ำ และบรรยากาศคลายร้อนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคลายร้อนต่างคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวและวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างคับคั่ง