ศรีสะเกษ !! รองอธิบดีกรมการพัฒนาชมชุมเปิดตัวเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานคันนาทองคำศรีสะเกษ เสวนากระบวนการสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและสร้างคุณภาพมาตรฐานสินค้าอินทรีย์วิถีไทย Earth Safe ได้อย่างไร

ศรีสะเกษ !! รองอธิบดีกรมการพัฒนาชมชุมเปิดตัวเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานคันนาทองคำศรีสะเกษ เสวนากระบวนการสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและสร้างคุณภาพมาตรฐานสินค้าอินทรีย์วิถีไทย Earth Safe ได้อย่างไร

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์เรียนรู้นวัตวิถีบ้านซำขี้เหล็ก ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชมชุม นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำหรือ Earth Safe Foundation นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา (ดร.จุ๋ม) คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันเปิดตัวเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานคันนาทองคำศรีสะเกษ และเสวนากระบวนการสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและสร้างคุณภาพมาตรฐานสินค้าอินทรีย์วิถีไทย Earth Safe ได้อย่างไร โดยมีนางสาวอมร นามบุตรปลัดอาวุโสอำเภอขุนหาญ รักษาราชการนายอำเภอขุนหาญ นายชัยยงค์ ผ่องใส หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอขุนหาญ ร่วมกิจกรรมและแสดงสินค้าโอทอปชุมชนเกษตรผสมผสานคันนาทองคำศรีสะเกษ
หลังจากนั้น นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชมชุม นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ หรือ Earth Safe Foundation และคณะ ได้ร่วมกันมอบโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ Earth Safe มูลค่า ประมาณ 80,000 บาท ให้แก่วิสาหกิจชุมชนพฤษาเวชบ้านซำขี้เหล็ก ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เพื่อใช้ในการอบอาหารและผลไม้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขีดความสามารถทางการตลาด ด้วย

นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ หรือ Earth Safe Foundation กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอขุนหาญ มีการรวมตัวกันได้เป็นอย่างดีมาก เมื่อรวมตัวกันแล้วก็จะสามารถรวมกันเดินตามบันได 9 ขั้น ศาสตร์พระราชา เพื่อจะให้ได้มาตรฐาน อินทรีย์วิถีไทย Earth Safe ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่เพาะปลูกพืชเป็นดินภูเขาไฟ มีผลผลิตทางเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน GI เป็นสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเมื่อได้รับมาตรฐาน GI แล้ว ไม่ต้องใช้สารเคมี จึงขอฝากเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ให้งดใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืชผล ซึ่งเป็นอาหารของโลกที่มีมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย Earth Safe ด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา (ดร.จุ๋ม) คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ มีจุดแข็งและมีผลผลิตที่ได้มาตรฐาน GI อยู่แล้ว จึงขอฝากเกษตรกรว่า ให้มีความตั้งใจและสามัคคีกัน อยากให้รวมกลุ่มกันให้เป็นปลึกแผ่นเป็นพลังให้ได้ พัฒนาเพื่อแปรรูป สร้างมูลค่า เพื่อให้ขับเคลื่อนไปสู่ตลาดส่งออกได้เอง ให้มีอำนาจในการต่อรองตลาด นอกจากนี้ขอให้เกษตรได้ทำการเกษตรแบบอินทรีย์วิถีไทย Earth Safe เพื่อลดต้นทุนในการผลิตสินค้าเกษตรกรรมด้วย

***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ