รอง ผวจ.รับมอบหน้ากากอนามัยป้องกัน COVID-19 พร้อมตรวจเยี่ยม ศูนย์เลือกตั้งฯ ชั้น 4 อบจ.อุดรธานี

รอง ผวจ.รับมอบหน้ากากอนามัยป้องกัน COVID-19 พร้อมตรวจเยี่ยม ศูนย์เลือกตั้งฯ ชั้น 4 อบจ.อุดรธานี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 27,300 ผืน โดยมีนายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.อุดรธานี นายสาคร ชาติชำนิ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.อุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและ ร่วมเป็นตัวแทนมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ณ สำนักงาน อบจ.อุดรธานี ชั้น 4

นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ทางจังหวัดอุดรธานีได้รับผ้าขาวและผ้าสีส้มมาจากวัดเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)จำนวนหนึ่ง จึงได้ประสานงานมายัง อบจ.อุดรธานี และมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ตลอดจนพระภิกษุ สามเณร เพื่อสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสอื่น ๆ จากการไอ หรือ จาม รวมถึง เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศเพื่อนบ้านของเรา
ต่อจากนั้นเมื่อเวลา 09.20 น.นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี ได้เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยของศูนย์ ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำ อบจ.อุดรธานี (ชั้น 2) ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.อุดรธานี พร้อมคณะทำงาน

………………………………………………………………….