ชายแดนแม่สาย วางมาตรการป้องกันโควิด ระลอก 2 แม่ทัพภาคที่ 3 เข้ม เตรียมลงพื้นที่

ชายแดนแม่สาย วางมาตรการป้องกันโควิด ระลอก 2 แม่ทัพภาคที่ 3 เข้ม เตรียมลงพื้นที่

/////////////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 12 พ.ค.63 เวลา 14.30 น. พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม รอง ผบ.กกล.ผาเมือง พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ รอง.เสธ.กกล.ผาเมือง นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พร้อมเจ้าหน้าที่ ด่านศุลกากร – เจ้าหน้าที่ ตม.เชียงราย – เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ 1 เชียงใหม่ – เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเชียงราย ร่วมประชุมวางมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 2

ณ ห้องประชุมชั้น 1 ด่านศุลกากรพรมแดนไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ด้านชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยตั้งสมมติฐานสถานการณ์ หากท่าขี้เหล็กชายแดนเมียนมา มีเหตุการณ์การแพร่ระบาดในระลอกที่ 2 และแพร่ระบาดเข้ามาสู่ด้านอำเภอแม่สาย ทางเจ้าหน้าที่ได้วางมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 ที่ตามการประเมินสถานการณ์ความรุนแรงตามลำดับชั้นที่ได้วางเอาไว้

//////////////////////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////////// รายงาน /////////////