สุดทึ้งสาธุกันทั้งดอย..พิธียกเสาวิหารจตุรมุข ในกิจกรรม “ ยกเสาวิหารสมานพลังแรงคนความสามัคคี ตามวิถีบรรพบุรุษ ” ภายในวัดเหล่าป่าตาล

สุดทึ้งสาธุกันทั้งดอย..พิธียกเสาวิหารจตุรมุข ในกิจกรรม “ ยกเสาวิหารสมานพลังแรงคนความสามัคคี ตามวิถีบรรพบุรุษ ” ภายในวัดเหล่าป่าตาล

วันที่ 12 ตค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 500 คน นำโดยพระครูปลัดบดินทร์ สีลสำโร
เจ้าอาวาสวัดเหล่าป่าตาล และนายบุญเกิด ร่องแก้ว ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่หน่วยไฟป่าอุทยานแห่งดอยอินทนนท์ เดินทางมาร่วมพิธียกเสาวิหารจตุรมุข ในกิจกรรม “ ยกเสาวิหารสมานพลังความสามัคคี ตามวิถีบรรพบุรุษ ” ภายในวัดเหล่าป่าตาล บ้านแม่ปานสันเกี๋ยง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
พระครูปลัดบดินทร์ สีลสำโรเจ้าอาวาสวัดเหล่าป่าตาล เจริญพรว่า ในกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการร้านค้า และราษฎร์ในอำเภอแม่แจ่มและอำเภอใกล้เคียง ประมาณ 500 กว่าคน ร่วมกันใช้เชือกดึงเสาวิหาร ตามแบบโบราณดั้งเดิมที่บรรพบุรุษปฏิบัติต่อไปกันมา เพื่อบันทึกและถ่ายทอดเรื่องราวเป็น ประวัติศาสตร์ของอำเภอแม่แจ่ม โดยไม่ใช้รถยกแต่อย่างได ใช้แรงคน ทั้งนี้ได้แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจรู้รักสามัคคีกันในชุมชนอย่างเข็มแข็ง และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้ลูกหลานได้สืบทอด ที่หาดูได้ยากและมีค่าทางจิตใจ หากสายบุญท่านใดที่จะรวมสร้างบุญครั้งนี้ก็ยังรับบริจาคก็สามารถที่จะติดต่อได้โดยตรงที่วัดสอบถามได้ที่08-10217900 .