พังงา/อนุกรรมาธิการลุ่มน้ำภาคใต้ ลงพื้นที่รับฟังปัญหา และอุปสรรค์ ในการแก้ไขปัญหาประปาพังงา

พังงา/อนุกรรมาธิการลุ่มน้ำภาคใต้ ลงพื้นที่รับฟังปัญหา และอุปสรรค์ ในการแก้ไขปัญหาประปาพังงา

นายสาคร เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง การบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหาร จัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา พร้อมคณะ เดินทางสู่จังหวัดพังงา เพื่อ ศึกษาปัญหา อุปสรรค์ และแนวทางแก้ไข โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต เพื่อผลิตน้ำประปาจากคลองพังงา ส่งจ่ายไปยังพื้นที่จังหวัดพังงา และภูเก็ต โดยมี นางกันตวรรณ ตันเถียร ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สมาขอสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ซึ่งในที่ประชุม นางกันตวรรณ ได้ให้แนวทางว่า ชาวพังงายินดีที่จะส่งน้ำไปให้ จ.ภูเก็ต ใช้เพราะถือเป็นบ้านพี่เมืองน้อง แต่ชาวพังงา ที่อาศัยอยู่ตลอดเส้นทางที่ท่อเดินผ่านต้องได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอเสียก่อน จากนั้นจึงจะส่งน้ำไปขายที่ จ.ภูเก็ต พร้อมตั้งข้อสังเกตุว่า ควรวางระบบออกแบบให้มีการกักเก็บน้ำสำรองในฤดูแล้ง ให้เพียงพอต่อการใช้น้ำ รวมถึงควรมีการวางแผนในการของบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อให้มีน้ำดิบมาเติมระบบประปาเพียงพอโดยไม่ต้องหาแหล่งน้ำใหม่ และไม่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในอนาคต

ขนกวรรณ พรหมทอง ผู้สิ่อข่าวพังงาโทร082-1569162