แถลงข่าวจัดงานของดีเมืองนราคาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า60ล้านบาท

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

แถลงข่าวจัดงานของดีเมืองนราคาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า60ล้านบาท

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 ก.ย. 62 ที่บริเวณซุ้มนิทรรศการสำนักงานเกษตร จ.นราธิวาส ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ซึ่งจัดซึ่งในระหว่างวันที่ 17 ถึง 26 กันยายน 62 โดยประกอบด้วยกิจกรรม 6 อย่าง คือ การประชันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทาน งานศิลปาชีพ งานกระจูด งานแข่งขันเรือพาย เรือกอและและเรือคชสีห์ งานลองกองและงานแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธร จะเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 23 ก.ย. 62 ที่จะถึงนี้

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส คาดว่า การจัดงานของดีเมืองนราในครั้งนี้ ทำให้เงินหมุนเวียนแพร่สะพัดในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท และยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรระดับรากหญ้าได้ระบายผลผลิตและสินค้าประเภทต่างๆ รวมไปถึงยังเป็นการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลอันเกี่ยวเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ในการลบภาพลักษณ์อันเลวร้ายสู่สายตาสาธารณชน และเป็นการรองรับนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ที่ว่างงานจะได้มีงานทำ อันขยายผลไปสู่ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นต่อไป