ร้อยเอ็ดชาวบ้านพบต้นตะเคียนทอง นอนทอดยาวขวางทางน้ำอยู่ในลำห้วยทราย /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-bopit-kanit-kulsak/0817082129-

ร้อยเอ็ดชาวบ้านพบต้นตะเคียนทอง นอนทอดยาวขวางทางน้ำอยู่ในลำห้วยทราย

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-bopit-kanit-kulsak/0817082129-


/PALANCHAI TV/ชสอท.ร้อยเอ็ดชาวบ้านพบต้นตะเคียนทอง /สมนึก-ประธาน/บพิตร-คณิต-กูลศักดิ์/บริหาร/0817082129-

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา15.00 น. นายทนาวัน โพธินาม อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่5 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด คนเดียวกันที่พบไหหิน. หลังจากที่นำไหหินมาเก็บรักษาไว้ที่วัดสุนทรธรรมารามแล้วได้ชักชวนนายทองสุข ประเสริฐสังข์ ผู้ใหญ่บ้านโคกกุง ม.5 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย และชาวบ้านไปขุดเอาต้นตะเคียนนอนทอดยาวขวางทางน้ำ อยู่คนละฝั่งกับไหหิน ห่างกันประมาณ 6 เมตร

มื่อไปถึงพบต้นตะเคียนยาว 4.63 ซม.โคนต้นวัดรอบ114 ซม.ปลายวัดรอบ 80 ซม. กระจ้ำประจำหมู่บ้านได้นำเครื่องเซ่นไหว้มาขอสักการะลงมือขุดนำขึ้นรถยนต์นำมาเก็บรักษาไว้ ในวัดสุนทรธรรมารามติดๆกันกับไหหินและชาวบ้านใกล้เคียงที่ทราบข่าวได้นำดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะ ต่อไป

.

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
บพิตร จำปา-ร.ต.อ.คณิต ไชยจันทร์-กูลศักดิ์ แสงศักดิ์/บริหาร /ภาพ