ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมศักดิ์ คณาคำ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมปล่อยปลา300.000 ตัวเนื่องด้วย วันที่ 12 สิงหาคม 2565

วันที่11สิงหาคม2565 ที่อ่างเก็บน้ำ ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมศักดิ์ คณาคำ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมปล่อยปลา300.000 ตัวเนื่องด้วย วันที่ 12 สิงหาคม 2565

ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนปลาบปลื้มปิติ ยินดีเป็นล้นพ้น ที่จะได้ประกอบกิจกรรมและคุณงามความดีเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็น พระราช กุศลตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ช่วยให้ประชาชน มีอาหารโปรตีนบริโภค ส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีและก่อให้เกิดรายได้ ขอให้พี่น้องช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำและพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อลูกหลานจะได้มีกินในอนาคต ต่อไป

เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ขอเชิญชวนให้ท่านผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ ได้ร่วมกันประกอบแต่คุณงามความดีและกิจกรรมนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านสืบไป โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ปลาจาก กรมประมงจังหวัดเพชรบูรณ์และมีข้าราชการท้องถิ่นเช่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล เทศบาลตำบลท่าพล สถานีตำรวจท่าพล โรงเรียนในเขตท่าพล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่าพล กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ได้มาร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลการเป็นจำนวนมาก และมีการถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน