จิตอาสาเกาะช้างร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ

ข่าว / จิตอาสาเกาะช้างร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ

เมื่อช่วงสายของวันที่ 12 ส.ค.63 นายฉัตรชัย ทองหลี นายอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด ได้นำส่วนราชการ-กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรม “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรม ตัดหญ้า ทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้-เก็บขยะ และมีการทำความสะอาดรางน้ำข้างตัวอาคาร ภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง บ้านด่านใหม่ หมู่ 2 ต.เกาะช้าง

สำหรับกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการทุกกรมกอง และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในการทำกิจกรรมสาธารณะ ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และมีความตระหนักในเรื่องของการ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ สร้างสรรค์สังคม เกิดความสามัคคีปรองดอง สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า อย่างมั่นคง และยั่งยืน

ภาพ/ข่าว วรโชติ เกาะช้าง -วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค/รายงาน