ดูแลกำลังด้วยรักและใส่ใจ ” ผู้พันใจดี….ผบ.ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ พร้อม ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ เซอร์ไพรส์! เยี่ยมครอบครัวกำลังพลพร้อมมอบของใช้ให้เนื่องในโอกาสคลอดบุตร

” ดูแลกำลังด้วยรักและใส่ใจ ” ผู้พันใจดี….ผบ.ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ พร้อม ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ เซอร์ไพรส์! เยี่ยมครอบครัวกำลังพลพร้อมมอบของใช้ให้เนื่องในโอกาสคลอดบุตร

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กลุ่มกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เดินทางไปยี่ยมเพื่อแสดงความยินดีกับกำลังพล จำนวน 2 นาย ได้แก่ จ่าสิบตรี สิงหา ทาเสนา และ สิบเอก ศิวณัฐ ด่านพินิจ ที่ภรรยาของกำลังพลทั้ง 2 นาย ได้ให้กำเนิดบุตรเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัว พร้อมกันนี้ได้มอบของใช้เครื่องนุ่งห่มให้กับเด็กทารกแรกเกิด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับครอบครัว สร้างความปลาบปลื้มใจกับกำลังพล ภรรยาและครอบครัวเป็นอย่างมาก ณ บ้านพักข้าราชการ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย