ปราจีนบุรี เครือข่าย ทสม.จัดกิจกรรมโครงการคืนลานสู่ป่า!!

ปราจีนบุรี เครือข่าย ทสม.จัดกิจกรรมโครงการคืนลานสู่ป่า!!

วันที่ 12 มิย.63 ที่ป่าชุมชนม.6 บ.วังขอนแดง ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)เครือข่าย อส.อส.ทสจ.ปราจีนบุรี ร่วมกับอุทยานแห่งชาติทับลาน อบต.ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกป่าในชื่อโครงการ “คืนลานสู่ป่า”โครงการ “คืนลานสู่ป่า” สืบเนื่องมาจากมีพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติทับลานยังมีพื้นที่ป่าชุมชนอยู่หลายร้อยไร่ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าที่มีทรัพยากรป่าไม้โปร่งโล่งจึงจำเป็นต้องปลูกป่าเพิ่มเติม เพื่อให้มีป่าไม้สมบูรณ์โดยเฉพาะ “ต้นลาน”

เป็นต้นไม้ประจำถิ่นที่ขึ้นชื่อกำลังจะสูญพันธ์ ทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่าควรจะอนุรักษ์ต้นไม้ชนิดนี้ไว้สู่ชนรุ่นหลังสืบต่อไป จึงจัดกิจกรรมปลูกป่าลานเพิ่มเติมปีละ 1-2 ไร่ตามกาลเวลา และยังมีการใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดลานที่ได้จัดเตรียมมา 300 เมล็ดเมล็ดเต็ง-รัง 200 เมล็ดไปยังป่าทึบ หากเมล็ดตกลงสู่พื้นดินจะงอกเป็นต้นกล้าแบบตามธรรมชาตินายอุไร แจ้งอรุณ ผญบ.ม.6 บ วังขอนแดง นายอำนวยโพธิแก้ว ปธ.อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)กล่าวว่าโครงการนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนให้สมบูรณ์มากขึ้นโครงการนี้มิได้ปลูกเฉพาะต้นลานเท่านั้น มีต้นพยูงไผ่ป่า ประดู่ เป็นต้น เราจัดกันทุกปีเพิ่ทเติมทีละนิดแต่ก็ได้ต้นไม่เพิ่มขึ้นทุกปีตามไปด้วยทุกคนมีความภูมิใจที่ร่วมกันปลูกป่าในครั้งนี้นายบรรจง พรมวิเศษ ปธ.(ทสม.) จังหวัดปราจีนบุรี นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผอ.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่ทุกฝ่ายร่วมกันบูรณาการร่วมกันเพื่อเพิ่มเติมพื้นที่ป่าไม้อย่างเต็มรูปแบบคาดว่าจะเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนที่ทรุดโทรมเพิ่มมากขึ้นตามลำดับในระยะ 2-3 ปีนี้เต็ม 100%เชื่อว่าต้องทำแน่นอน…