จันทบุรี-นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ การบริหารการปกครองท้องที่น้อมนำแนวทางพระราชดำริ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่ครอบครัวคนพิการ แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

จันทบุรี-นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ การบริหารการปกครองท้องที่น้อมนำแนวทางพระราชดำริ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่ครอบครัวคนพิการ แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

วันนี้ ( 12 มี.ค.63 ) ที่แปลงสาธิตการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงไก่ไข่ หลัง เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ นายอนุชิต ทรามาศ ประธานนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำคณะนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติชุดวิชาประสบการวิชาชีพ จำนวน 70 คน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสนั่น นาคแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลค่ายเนินวง เป็นประธานเปิดโครงการ

ซึ่งคณะนักศึกษาฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างฝึกปฏิบัติชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่ครอบครัวคนพิการในพื้นที่ตำบลบางกะจะ แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน สร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำเกษตรแบบเพียงพอ ผสมผสานการใช้พื้นที่ของแต่ละครอบครัวให้เกิดความเหมาะสมให้ได้มากที่สุด และให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน เพื่อนำไปต่อยอด การปลูกผักปลอดสารพิษแบบง่ายๆ สามารถนำมากินเองได้ และสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก