เชียงรายประชุมเตรียมการให้ต้อนรับนายกรัฐมนตรี

เชียงรายประชุมเตรียมการให้ต้อนรับนายกรัฐมนตรี
//////////////////////////////
วันนี้ 11 มี.ค.62 เวลา 13.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล พร้อมนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะ ที่จะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 16 มี.ค.62 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ณ. บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า ที่จังหวัดเชียงราย มีจุดความร้อน เกิดขึ้นน้อยที่สุด และการท่องเที่ยว นโยบายของรัฐบาล. โดยมีท่าน ผู้ว่าจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงรายในช่วงบ่ายของวันนี้

/////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////// รายงาน ////////////////////////