ประธานกองทุนแม่ฯ ตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมเตรียมความพร้อม ที่ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่

ประธานกองทุนแม่ฯ ตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมเตรียมความพร้อม ที่ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดาษริมเหมือง ม.6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เดินทางตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมการต้อนรับฯ โดยมีนายกำพล ทรงคำ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ นางปานทิพย์ ศรีรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตัวแทน พช.เชียงใหม่ พร้อมคณะฯร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะฯ ที่จะเดินทางมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดาษริมเหมือง ม.6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 23 ก.พ.62.

ทรงวุฒิ ทับทอง ภาพ/ข่าว