พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่อง

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้แก่นักกีฬาภายในจังหวัดได้เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส (ที่กำลังก่อสร้าง ) บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้แก่นักกีฬาภายในจังหวัดได้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อแสดงศักยภาพของตนเองและมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยมีนายทศพล สวัสดีสุข รองผู้วาราชการจังหวัดนราธิวาส, นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส, พลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส, นายอับดุลราซิ ลอแม
ปลัดเทศบาลกะลุวอเหนือและชมรมกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ผู้ฝึกสอนนักกีฬา และประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภายในกิจกรรมได้มีการจัดการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่วิ่ง รอบชิงชนะเลิศ, การแสดงจากเยาวชน ชมรมปันจักสีลัต, มอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรม, มอบอุปกรณ์กีฬา (ฟุตบอล)จำนวน 250 ลูกให้กับผู้แทนแต่ละอำเภอ

นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า วันนี้นับเป็นโอกาสที่ดีในการได้เริ่มต้นของการจัดกิจกรรมทางด้านการกีฬา ทำให้สนามกีฬานราธิวาสแห่งนี้จะได้มีชีวิตและ มีกิจกรรมทำให้เกิดความสุขให้กับชาวประชาชนจังหวัดนราธิวาส อีกทั้งทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคี ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศ ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ได้รับงบประมาณ 500,000 บาท เพื่อจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปี 2564 โดยทางสมาคมฯ ได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส และชมรมกีฬาต่าง ๆ ในสังกัด พร้อมภาคีเครือข่ายด้านการกีฬา ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา 10 ชนิด ประกอบด้วย กรีฑาว่ายน้ำ วอลเลย์บอล มวยสากลสมัครเล่น ปันจักสีลัต ฟุตซอลชาย เปตอง เซปักตะกร้อ ฮอกกี้และจักรยาน จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม นี้ โดยจัดการแข่งขันในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอรือเสาะ
สำหรับสนามกีพาแห่งนี้ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแต่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ได้ประสานกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอมาใช้ในส่วนที่เสร็จแล้วจัดตั้งเป็นสำนักงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้สนามกีฬาส่วนที่เสร็จแล้วได้มีการดูแล รักษาและใช้ในกิจกรรมต่างที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่ ซึ่งการแข่งขันกรีฑาห่างหายไปจากการแข่งขันในพื้นที่มานาน โดยเฉพาะ ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่กว่า 10 ปี ยังไม่เคยใช้งาน ดังนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้มหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด มาจัดการแข่งขันกรีฑาดังกล่าว