สงขลา/สะเดา บิ๊กต้น รอง มทภ.4 ควง บิ๊กอ้วน ผบ.พล.ร.5 และ ผู้การป๊อบ ลุยชายแดนไทยมาเลเซีย สั่งกระชับเน้นย้ำกำลังพลคุมเข้มชายแดน หวั่นเชื้อไวรัสโควิด โอไมครอน จะลักลอบเข้ามากับ แรงงานต่างด้าว ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย

สงขลา/สะเดา บิ๊กต้น รอง มทภ.4 ควง บิ๊กอ้วน ผบ.พล.ร.5 และ ผู้การป๊อบ ลุยชายแดนไทยมาเลเซีย สั่งกระชับเน้นย้ำกำลังพลคุมเข้มชายแดน หวั่นเชื้อไวรัสโควิด โอไมครอน จะลักลอบเข้ามากับ แรงงานต่างด้าว ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย

\n

วานนี้ 10 ธันวาคม 2564 พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 พล.ต.วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี/ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5 พ.อ.ธนิตพนธ์ หงส์วิไล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5 ตชด.437 ฝ่ายปกครองอำเภอสะเดา ตำรวจภูธรสะเดา ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลา เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดา และคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามตามแนวชายแดน พื้นที่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการสกัดกั้นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 (โอไมครอน) ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย และมาตรการรองรับการเปิดประเทศ (Covid Free Setting)
โดย รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ได้ประชุมติดตามการสกัดกั้นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 (โอไมครอน)

ตามแนวชายแดน ไทย – มาเลเซีย และมาตรการรองรับการเปิดประเทศ (Covid Free Setting) พร้อมทั้งได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ บริเวณแนวชายแดน หลักเขตแดนที่ 23/35 เพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยเน้นย้ำให้กำลังพลตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ในการสกัดกั้นแนวชายแดน ไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้ามนุษย์, การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันตนเองและป้องกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งมอบของตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดน
พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ตอนนี้ที่เป็นห่วงคือ กระบวนการขนแรงงานต่างด้าวที่จะนำพาแรงงานต่างด้าวจากตอนบน ลงมายังพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย เช่นฝั่งอำเภอสะเดา เพราตอนนี้ทางการมาเลเซียจะต้องการแรงงานต่างด้าวเยอะ และ เกรงว่าจะมีการขนนำพามาส่งยังพื้นทีชายแดน จึงได้เน้นย้ำกำลังสกัดกั้นทุกช่องทาง ทั้งทางบกทางน้ำ ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ในส่วนของกำลังเทพสตรีทั้งหมด และ จัดสั่งให้มีการตั้งด่าน แบบ ด่านซ้อนด่าน บูรณาการร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่
เสียง พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่.

………………………………………………………………………………………………….

ภาพ/ข่าว มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา