ปราจีนบุรี อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี วันที 11พฤศจิกายน2563ที่ ศาลากลางเปรียญ วัดมูลเหล็กตำบลบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี นาย ชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง

พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านสร้าง ได้นำงานในหน้าที่ออกมาให้บริการประชาชนและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในโอกาศนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงหมู่4ตำบลบ้านสร้าง และมอบชุดยังชีพให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาศในพื้นที่ตำบลบ้านสร้างทั้ง11หมู่บ้าน ภายในงานได้มี โรงพยาบาลบ้านสร้างตรวจรักษาพยาบาลเบื่องต้น และ กสน ได้มาฝึกอาชีพเสริมด้วยสอนการทำขนมจีบ และเกษตรอำเภอได้มอบเมล็ดพืชให้กับเกษตรกรตามโครงการ

ตู้เย็นข้างบ้าน ส่วนปตุสัตว์อำเภอก็ได้ทำหมันสุนัข และ แมว อบต บ้านสร้างจัดเก็บภาษีป้าย รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รับชำระค่าน้ำประปา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าทีถูกวิธี และสัสดีอำเภอบ้านสร้าง รับลงบัญชีทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ 2546 และมอบหมายเรียกเกิด2543และมอบสมุดประจำตัวทหารกองหนุนอีกด้วย

//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี