กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม”

กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม”

ในวันนี้ 10 ส.ค.62 เวลา 09.30 น.
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
(กอ.รมน.) จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม” ณ วัดคมบาง อ.เมืองจันทบุรี โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผอ.กอ.รมน.) เป็นประธานในพิธีเปิด มีพระปลัดนิวัติ พลธมโม เจ้าอาวาสวัดคมบาง พลเรือตรี วีระชาติ ชั้นประเสริฐ รองฯ.กอ.รมน.จว.จันทบุรี รวมทั้งนายวรวุฒิ ด่านสมพงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด
ทั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต์ นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าว ปชส.กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี