นอภ.เชียงแสน สร้างบ้านฮอมบุญพบโชค ให้แก่ผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่อง

นอภ.เชียงแสน สร้างบ้านฮอมบุญพบโชค ให้แก่ผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่อง

////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน ได้มอบหมายให้ นายกฤษฎา ชัยยา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการส่งมอบ “บ้านฮอมบุญพบโชค หลังที่ 75 ให้แก่ นายบุญมา แซ่ลี ราษฎรบ้านแม่แอบ บ้านเลขที่ 845 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นผู้มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง และสมาชิกในครอบครัวป่วยและพิการ โดยมี กองร้อยทหารพราน 3103 บ้านแซว – กองร้อย อส.อ.เชียงแสนที6 – หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงแสน – หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงแสน -กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ร่วมพิธีส่งมอบบ้านฮอมบุญพบโชค

ในครั้งนี้
ซึ่งพีน้องประชาชนทุกภาคส่วน อ.เชียงแสน ได้นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ไฟฟ้า สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีพ และเงินอีกจำนวนหนึ่ง มอบให้แก่ นายบุญมา แซ่ลี และครอบครัว เพื่อใช้ในการดำรงชีพ สร้างความปิติดีใจ แก่ทุกฝ่ายในการระดมความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้รายนี้ ซึ่งบ้านหลังดังกล่าว นางอังสนา ดวงสถิต ผู้ใหญ่บ้าน และคุณศิริวุธ สงวนศักดิ์ ปลัดอำเภอ เป็นผู้ประสานในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จบ้านฮอมบุญพบโชค หลังที่ 75 โดยโครงการดีๆ ช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างนี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทางด้าน นอภ.เชียงแสนกล่าว

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////////// รายงาน ////////////////