อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย มอบหน้ากากผ้า 35,000 ชิ้น ให้กับจังหวัดเชียงราย

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย มอบหน้ากากผ้า 35,000 ชิ้น ให้กับจังหวัดเชียงราย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รับมอบหน้ากากผ้าจาก นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เมื่อเช้าวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เพื่อทำการมอบหน้ากากผ้าที่ได้รับมอบมาจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้กับจังหวัดเชียงรายเป็นจำนวน 35,000 ชิ้น เพื่อเป็นตัวแทนนำไปแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ พระภิกษุ สามเณร บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนชาวเชียงรายอย่างทั่วถึง

ซึ่งการมอบหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ เป็นนโยบายของผู้บริหารระดับกระทรวงและกรมในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะกระจายโอกาสให้ประชาชนในส่วนภูมิภาค ให้ได้รับการดูแลสุขอนามัยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ดูแลสุขภาวะของประชาชน และไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง อีกทั้ง เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของ ศบค.ที่ส่งเสริมให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด และรักษาระยะห่างกันในสังคมอีกด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
10/06/63