ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกและเลขาธิการศูนย์อำนวยการจิตรอาสากองทัพภาคที่.3 จับมือปกครองและจิตรอาสาบ้านน้ำดำพิษณุโลกร่วมกันสร้างฝายกักเก็บน้ำให้กับชุมชนและเป็นแหล่งเพาะสัตว์น้ำให้แก่ชุมชน

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกและเลขาธิการศูนย์อำนวยการจิตรอาสากองทัพภาคที่.3 จับมือปกครองและจิตรอาสาบ้านน้ำดำพิษณุโลกร่วมกันสร้างฝายกักเก็บน้ำให้กับชุมชนและเป็นแหล่งเพาะสัตว์น้ำให้แก่ชุมชน

เมื่อเวลา 13.00 น.วันอังคารที่12 มิถุนายน 2562 ณ คลองยาง บ้านน้ำดำ ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พล.ต.วีรยุทธ กวยะปาณิก ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกและเลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตรอาสาอกองทัพภาคที่.3 ในนามกองทัพบก เป็นประธานจัดกิจกรรมการ ร่วมกันสร้างฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและชะลอการไหลของน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมตลอดจนสร้างความขชุ่มมชื้นให้กับพื้นที่ป่าเพื่อสร้างระบบป่าเปียกช่วยในการป้องกันไฟป่าซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากมานาน โดยมีนายเจษฏา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอ.เมือง จ.พิษณุโลก
นาย บุญธรรม พูลชู กำนันต.ดอนทอง,นายเทียน สว่างเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่10บ้านน้ำดและประชาชนจิตอาสาจำนวน30 คนให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีโดยเพาะประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ซึ่งได้รับประโยชน์โดยตรงรวมทั้งได้รับการสนับสนุนปูนย์ซีเมนต์,น้ำมันเชื้อเพลิง,ทราย,หินและรถแบคโฮล์จากภาคเอกชน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำเพื่อให้อุปโภคบริโภคในชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำต่างๆอีกด้วย