Topic วันนี้ ” ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์หลังพายุฝน พร้อมดำเนินการแก้ไขปัญจุดน้ำท่วมขัง “

Topic วันนี้ ” ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์หลังพายุฝน พร้อมดำเนินการแก้ไขปัญจุดน้ำท่วมขัง ”

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เวลา 12.30 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) พร้อมด้วย นางปราณี กลั่นคุ้ม (สมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ หมู่ 2) ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์หลังพายุฝนตกในเขตพื้นที่ตำบลท่าอิฐ พร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดที่น้ำท่วมขัง โดยบริเวณทางสัญจรในซอยร่วมพัฒนา

หมู่ 3 มีน้ำท่วมขังทำให้การจราจรเป็นไปด้วยความลำบาก นายกปรีดา เชื้อผู้ดี จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าอิฐ ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบายน้ำบนผิวการจราจรออก เพื่อให้การสัญจรของชาวบ้านเป็นไปด้วยความสะดวก ตามนโยบายของนายกปรีดา เชื้อผู้ดี ไม่ทอดทิ้งประชาชน ณ ซอยร่วมพัฒนา หมู่ 3 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี