Topic วันนี้ “ ประชุมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากพ้นจากการดำรงตำแหน่ง ”

Topic วันนี้ “ ประชุมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากพ้นจากการดำรงตำแหน่ง ”

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เวลา 10.30 น. นายอภิชัย อร่ามศรี (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี) เป็นประธานในการประชุมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากพ้นจากการดำรงตำแหน่ง พร้อมด้วย นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ)

, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยนายกปรีดา เชื้อผู้ดี ได้รับความไว้วางใจจากเหล่านายกให้เป็น 1 ในกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมงามวงศ์วาน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี