พี่น้องชาวจีนส่งกำลังใจ พร้อมหน้ากากอนามัยให้ชาวเบตงเพื่อสวมใส่ป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

พี่น้องชาวจีนส่งกำลังใจ พร้อมหน้ากากอนามัยให้ชาวเบตงเพื่อสวมใส่ป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

วันนี้(11พ.ค63) บรรดาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ได้นำหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งมอบให้กับชาวเบตง โดยการประสานงานจากนายยุพราช เลิศลำยอง อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเบตง เพื่อสวมใส่ป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

นายยุพราช เลิศลำยอง อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ที่จีนประสบกับความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ได้รับน้ำใจจากชาวเบตง และคนไทยทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและส่งกำลังใจ ซึ่งทางการจีนรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก โดยขณะนี้จีนได้สามารถควบคุมสถานการณ์ของไวรัสได้แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือจากประชาคมโลก รวมถึงคนไทยด้วย เพราะหากไม่มีความช่วยเหลือเหล่านี้จีนจะไม่มีทางสามารถควบคุมไวรัสได้

อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวอีกว่า ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันในการหยุดเชื้อเพื่อครอบครัวและเพื่อชาติ ไม่ให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และต้องช่วยกันในการที่จะรักษาสุขภาพ พลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเป็นภูมิต้านทานโรคด้วย และเชื่อว่าประชาคมโลกจะสามารถเอาชนะวิกฤติในครั้งนี้ได้

โยธิน ประชามติรัฐ

อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน