อสม.ตำบลแม่คือตรวจสุขภาพ ห่วงใย ปลอดภัยไร้โควิด-19 สร้างขวัญกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวชุมชน

อสม.ตำบลแม่คือตรวจสุขภาพ ห่วงใย ปลอดภัยไร้โควิด-19 สร้างขวัญกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวชุมชน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั่วโลก ซึ่งมีการติดเชื้อ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ไม่แสดงอาการของโรค และในวันนี้ทาง นางสาวจารุวรรณ ชิดนายี แพทย์ประจำตำบลแม่คือ อ ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นำสมาชิก อสม.ตำบลแม่คือ มาตรวจสุขภาพ ที่อาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากภาระกิจให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน และเข้าร่วมปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางผ่านด่าน ที่ด่านอำเภอดอยสะเก็ด เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ที่โรงพยาบาลลานนา ตามโครงการ อสม.ตำบลแม่คือปลอดภัยจากโควิด-19″

เพื่อความปลอดภัยและสบายใจ ของอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลแม่คือ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวชุมชน ทาง อสม.ลงพื้นที่บริการใกล้ชิดกับชาวบ้าน
ทั้งนี้ทางคณะอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลแม่คือเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 ณ โรงพยาบาลลานนา ต้องขอขอบคุณ นางสาวจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย (ส้ม) หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาดโรงพยาบาลลานนา ที่ให้การประสานและดูแลอำนวยความสะดวก ส่งตรวจพร้อมเพียง ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในการนี้ทางโรงพยาบาลลานนา ได้ตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาตรวจกว่า 1000 ราย ในเบื้องต้นไม่พบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่อย่างใดปลอดภัยจากโรคกันทุกคนแล้ว.

ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงใหม่