ชาวอำเภอโพธิ์ชัย พากันหลั่งไหล:ติดต่อขอเปิดสมุดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด…

ชาวอำเภอโพธิ์ชัย พากันหลั่งไหล:ติดต่อขอเปิดสมุดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธิ์ชัย

วันนี้ (11พ.ค 63) เวลา 10.00 น.สื่อมวลชนเดินทางมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อสอบถามชาวบ้านที่พากันหลั่งไหลมาเปิดสมุดบัญชีเงินฝากกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก
– ลูกค้ายังไม่เคยเปิดสมุดบัญชีเงินฝากมาก่อนและลูกค้าที่เปิดสมุดบัญชีมาก่อนแล้วแต่ขาดการติดต่อสมุดบัญชีเงินฝากถูกตัดออกจากสารบบโดยอัตโนมัติ จึงมาเปิดสมุดบัญชีเงินฝากใหม่ ทำพร้อมเพลและทำบัตรATM ไปด้วยพร้อมกัน
-ลูกค้าจะนำเงินมาฝาก-ถอนเงินจากธนาคาร
-ลูกค้านำเงินมาชำระค่าฌาปนกิจศพ ซึ่งทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกไสมาคมได้แจ้งเตือนให้ลูกค้านำเงินมาชำระที่ธนาคาร

-เจ้าหน้าที่ธนาคารได้ช่วยคัดกรองแนะนำลูกค้าในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 (โค วิด 19)ให้นั่งอยู่ในระยะห่างกันหนึ่งเมตรตลอดจนการใช้หน้ากากอนามัย
นายอำนวยพร ภูจีระ ผู้จัดการ ยังได้กล่าวขอบคุณ สส.ดร.ฉลาด ขามช่วง ซึ่งได้นำเจลแอลกอฮอล์มามอบให้กับทางธนาคารเพื่อนำมาให้ลูกค้าที่มาติดต่อกับทางธนาคารใช้ล้างมือป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ให้หมดไปจากประเทศไทย

______
คณิต. ไชยจันทร์ ,บพิตร จำปา ,กุลศักดิ์ แสงศักดิ์ภาพ/ข่าว ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด