สงขลา/สะเดา รอง ผวจ.สงขลา ลงพื้นที่ประชุมด่านพรมแดนสะเดาเตรียมความพร้อมรับแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ที่จะเดินทางกลับมาหลังวันที่ 15 เม.ย. เน้นย้ำทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้มเรื่องมาตรการดูแลป้องกัน อย่างเคร่งครัด

สงขลา/สะเดา รอง ผวจ.สงขลา ลงพื้นที่ประชุมด่านพรมแดนสะเดาเตรียมความพร้อมรับแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ที่จะเดินทางกลับมาหลังวันที่ 15 เม.ย. เน้นย้ำทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้มเรื่องมาตรการดูแลป้องกัน อย่างเคร่งครัด

วันนี้ 11 เม.ย.63 ที่ห้องประชุมด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายรัชฏา จิวาลัย กงสุลใหญ่ รัฐปีนัง ประชุมร่วมกับ นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา นายอาทิตย์ วิสุทธสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา นายภักดี ดุลยพิจารณ์ นายศัลกากรด่านปาดังเบซาร์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ตำรวจสภ.สะเดา – สภ.ปาดังเบซาร์ ทหาร ร.5 กรมควบคุมโรคติดต่อ สาธารณะสุขจังหวัด ตัวแทน อบจ.สงขลา เทศบาลตำบลสำนักขาม ขนส่งจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสะเดาและปาดังเบซาร์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือคนไทยที่ติดค้างอยู่ในประเทศมาเลเซีย ที่แจ้งรายชื่อกับสถานทูตไทยและกงสุลไทยประจำประประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีจำนวน 1,279 คน

หลังวันที่ 15 เม.ย.นี้ โดยนาย อำพล พงศ์สุวรรณ ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะใช้วิธีเดิมเพียง แต่เพิ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่แพทย์มาเสริม และสั่งรถกู้ชีพรถโรงพยาบาลมาสแตนบายยังจุดที่ตั้ง ที่ด่านพรมแดน สะเดา ในส่วนของกรมการขนส่งจังหวัดสงขลา จะจัดรถตู้โดยสารพร้อมและเพียงพอต่อประชาชนที่เดินทางออกมา และจะคัดแยก ว่าใครอยู่จังหวัดไหนบ้าง ครบ10 คนก็จะไปส่งยังภูมิลำเนา และในแต่ละวันคาดว่าจะรองรับ ประชาชนแรงงานไทยที่เดินทางออกมา 200-300 คน ต่อวัน จนกว่าจะครบกำหนดที่ได้ลงทะเบียนร้องขอกลับไว้ไทย ซึ่งด่านพรมแดนสะเดาจะเปิดให้แรงงานไทยในมาเลเซียเข้ามา หลังวันที่ 15เม.ย. นี้ แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นวันไหน เพราะต้องรอสถานทูตไทยในประเทศมาเลเซีย ให้คำตอบยืนยันอีกครั้ง โดยได้การกำหนดวางกรอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเดินทางผ่านพรมแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เข้ารายงานตัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตามรายชื่อที่สถานทูตแจ้งมา

ก่อนส่งตัวให้เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขตรวจวัดอุณหภูมิ หากพบว่าเป็นไข้ตัวร้อนจะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลทันที โดยให้มีรถฉุกเฉินรับส่งคนป่วยเตรียมความพร้อม หลังจากนั้นคนไทยเหล่านี้จะสู่ขบวนการคัดกรองอย่างละเอียด จากกรมควบคุมโรคติดต่อ ก่อนเข้าขบวนการตรวจหนังสือเดินทางและพิธีการทางศุลกากร และสุดท้ายการคัดแยกคนไทยทั้งหมดไปยังสถานที่กักตัวตามพื้นที่ต่างๆ โดยมีขนส่งจังหวัดสงขลาเป็นผู้ดำเนินการ พร้อมหนังสือรับรองการควบคุมการเดินทางระหว่างจังหวัด
การเปิดรับคนไทยที่ติดค้างอยู่มาเลเซียกลับบ้านครั้งเป็นครั้ง 3 หลังจากดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดได้ยุติการรับคนไทยกลับเมื่อวันที่ 3 เมษายน หลังที่รัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน มีคนไทยตกค้างอยู่ด่านมาเลเซียเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งได้เดินทางกลับไปกักตัวที่ในเมืองตามเดิม ส่วนหนึ่งหาเช่าห้องพักใกล้ชายแดนไทยรอด่านเปิดในครั้งต่อไป

ภาพ-ข่าว มณีรัตน์ แก้ววิเชียร/พิภพ ประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา