ผู้บริหารโรงเรียนกุลดิศฯปลื้มลูกศิษย์คว้าที่ 1 ของภาค และกวาดเรียบที่ 1 ระดับจังหวัด

ผู้บริหารโรงเรียนกุลดิศฯปลื้มลูกศิษย์คว้าที่ 1 ของภาค และกวาดเรียบที่ 1 ระดับจังหวัด

เมื่อเวลา 20.30 น.วันที่ 10 เมษายน 2563 ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์ ได้โพสต์ทางไลน์กลุ่มต่างๆ ถึงความสำเร็จด้านการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาด้านการเรียนการสอน จากการเข้ารับการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ที่จัดการทดสอบในระดับชาติ พร้อมแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัล และยังได้ชื่นชมคณะผู้บริหาร โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ พร้อมคณะครูที่มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละกวดขันนักเรียนทุกคนจนประสบความสำเร็จในการทดสอบครั้งนี้
ทั้งนี้ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ เผยว่ามีนักเรียนเข้ารับการทดสอบจากทั่วประเทศ ในส่วนของโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ นำโดยตน และมิสวรรณวิมล ครุฑางคะผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศฯ ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการสอบให้กับนักเรียนในช่วงปลายปีที่ผ่านมา กว่า 80 ทุน ผลการทดสอบของนักเรียน มีโรงเรียนกุลดิศฯ ได้รับรางวัล ที่ 1 ระดับภาค วิชาวิทยาศาสตร์ 1 รางวัล ได้แก่ ด.ญ.พิชญาพร ทะริยะ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3

โดยได้คะแนนสูงสุดกว่าภาคอื่นๆ และนอกจากนั้นนักเรียนจากโรงเรียนกุลดิศฯยังกวาดรางวัลที่ 1 ของจังหวัดอีกด้วย รวม 10 รางวัล ในการนี้แบ่งออกเป็น วิชาคณิตศาสตร์ 5 รายการ ประกอบด้วย ณิชกานต์ พูนเสมอ ป.2, ณัฐวัฒน์ ศิริสุวรรณ์ ป.3,พิชญาภา บุญมี ป.4, กัญญาณัฐ นิเทศธัญกิจ ป.5 และน้องชมพูนุท ปูทอง ชั้นป.6 และอีก 5 รายการเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ด.ช.ธนพร นามวงษ์ ป.2 ด.ญ.บุญญาภา ยถญจารุภาส ป.4, ปิยพัชร สิงห์ที ป.5, นราธิป ธงห้า ม.1, และณฐิดา ขันแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปี 2 โดยทั้งหมดนี้ได้คว้า อันดับ 1 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการสดสอบในครั้งนี้

ข่าว – ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์