ลำพูนยังคงเข้มข้นจัดชุดพิเศษ”พยัคฆ์เทวี”ออกตรวจทั่วลำพูน

ลำพูนยังคงเข้มข้นจัดชุดพิเศษ”พยัคฆ์เทวี”ออกตรวจทั่วลำพูน

งานนี้ที่ 10 เม.ย.63 เวลา 17.30 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน “พยัคฆ์เทวี” ปลัดอำเภอเมืองลำพูน เจ้าพนักงานควบคุมโรค เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยสมาชิก อส. สังกัด กองร้อยบังคับการและบริการ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ อ.เมืองลำพูน ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ข้อกำหนดฯ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ตรวจตราร้านค้า ในเขตพื้นที่ อ.เมืองลำพูน ตามที่ได้มีการร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียล โดยได้กำชับ และแนะนำให้ร้านค้าเก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกจากพื้นที่จำหน่ายสินค้า พร้อมกับปิดป้ายงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 6/2563 ลงวันที่ 31 มี.ค.63 และให้เจ้าของร้านค้า ดำเนินการตามมาตรการ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 11/2563 ลงวันที่ 4 เม.ย.63 ได้แก่ การจำกัดคนเข้าใช้บริการการจัดทางเดินภายในร้านแบบ One way จัดให้มีเจลทำความสะอาด

หรือแอลกอฮอล์ไว้สำหรับทำความสะอาดมือ ผู้ขายต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการขายสินค้า ห้ามลูกค้าที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้ามาใช้บริการภายในร้าน ให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนเข้าร้าน ทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เป็นต้น
2.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน บริเวณอ่างเก็บน้ำวังชมพู ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน พบว่ามีกลุ่มวัยรุ่น จำนวน 5 คน ได้รวมกลุ่มกันนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงได้ทำการจับกุม ในข้อหา “มีการชุมนุม ทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกัน ในบริเวณอ่างเก็บน้ำ (สถานที่สั่งปิด) อันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19” ฝ่าฝืน พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1) และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 5/2563 ลงวันที่ 31 มี.ค.63 ชุดจับกุม จึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.นิคมอุตสาหกรรม ดำเนินคดีต่อไป

………………….
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน