ร้อยเอ็ด/… ความเชื่อกับบุญผะเหวดที่บ้านกุดน้ำไส อ.พนมไพร

ร้อยเอ็ด/…
ความเชื่อกับบุญผะเหวดที่บ้านกุดน้ำไส อ.พนมไพร

วันที่ 7-8 มี.ค.2563 ชาวบ้านม.1 ม.2 บ้านกุดน้ำไส ต.กุดนำ้ไส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ร่วมสืบสานประเพณีบุณผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญเดือนสี่ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง เป็นเรื่องทาน เป็นเรื่องราวบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ในชาติสุดท้ายก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้า บุญผะเหวดจะมี การเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใด ฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงาม ความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า ไม่ไปอบายภูมิ

บุญผะเหวด เป็นประเพณีที่ชาวอีสานนับถือ สืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาหลายร้อยปี เมื่อถึงเดือนสี่ชาวอีสานแต่ละหมู่บ้านจะประชุมกันเพื่อ กำหนดวันจัดงาน ตามความพร้อมของแต่ละหมู่บ้าน เมื่อกำหนดวันเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านจะไปนิมนต์พระและบอกกล่าวญาติ พี่น้อง และหมู่บ้านใกล้เคียงให้มาร่วมงานบุญ และจะ ช่วยกันหาดอกไม้มาร้อยเป็นมาลัยเพื่อ ตกแต่งศาลาการเปรียญสำหรับบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ 13กัณฑ์ 1,000 คาถา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านกุดน้ำไสม.1 ม.2 ต.กุดน้ำไส อ.พนมไพร มึความเชื่อว่า การจับฉลากกัณฑ์ ภายใน 13 กัณฑ์ 1,000 คาถา มีความแม่นมาก ในการพยากรณ์ชีวิตในปีนั้นๆหาก หาดอกไม้จำนวน 1,000 ดอก /ข้าวพันก้อน/หมาก 1,000 คำ ไปวางที่หน้าโบสถ์ แล้วขอพรจะสมดั่งใจหมาย เพราะพระเวส ขอให้ได้ทุกอย่างพะนะ

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน