เชียงใหม่ พบไก่หัวใจพุทธทุกเช้าจะไปยืนไหว้พระยืนสมาธิที่วัดวัดแม่สาหลวงแม่ริม

110362 -1 เชียงใหม่ พบไก่หัวใจพุทธทุกเช้าจะไปยืนไหว้พระยืนสมาธิที่วัดวัดแม่สาหลวงแม่ริม

ผู้สื่อข่าวพาไปชมไก่ ที่มีหัวใจพุทธ จะไปยืนหน้าพระพุทธรูปที่เจดีย์ไหว้พระทุกเช้า พระวัรรวัธร์ ฉันทกโร รองเจ้าวัอาวาสวัดแม่สาหลวง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

กล่วาว่าไก่ชนตัวนี้ไม่มีชื่อ เป็นของชาวบ้านที่อยู่ติดกับวัด จะมาทุกเช้าได้ 3-4 ปีแล้ว ทุกเช้าจะมาเดินเล่นหากินทั่วไป ทางวัดก็ปล่อยให้ไก่ชนตัวนี้พร้อมกับไก่ตัวอื่นหากิกนอยู่ด้วยกัน
ไม่มีการชนกัน จนกระทั่งมาพบช่วง 4- 5 เดือนหลัง จะพบว่าไก่ชนตัวนี้ไปยืนที่หน้าพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ที่องค์พระเจดีย์ด้านหลังพระวิหารในช่วงเช้าเหมือนมาไหว้พระ และ
ยืนสงบนิ่งไม่กรุดุกกระดิ๊กไปไหนหากไม่มีใครมาไล่ก็จะยืนอยู่นานเหมือนมานั่งสมาธิ จนเป็นที่พอใจก้จะออกไปหากินทำแบบทุกวันทุกเช้า

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากพระฉันท์แล้วจะมากินข้าวก้นบาตรทุกวันเช่นกัน เป็นพระการได้มากินข้าวก้นบาตรจึงทำให้แสนรู้เชื่องมากจึงไปไหว้พระรู้สึกนึกบุญคุณจากข้าวก้นบาตร ก็ฝาก
เชิญญาติโยม มั่นเข้าวัดทำบุญเพราะเรารู้วัดเกิดแต่วันตายเราไม่รู้เราชาวพุทธก็ต้องทำบุญเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลไปในภายภาคหน้า แม้กระทั่งไก่ชนตัวนี้ที่ยังรู้บุญคุณข้าวก้นบาตรมา
ไหว้พระยืนสมาธิดังกล่าว

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ศิระ วีรตันตยาภรณ์ เชียงใหม่
091-9191969*-*0919191998