สงขลา- เซ็นทรัลเฟสฯ หาดใหญ่ จับมือ จ.สงขลา เปิดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ… ยิ้ม ตอกย้ำความเป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต”

สงขลา- เซ็นทรัลเฟสฯ หาดใหญ่ จับมือ จ.สงขลา เปิดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ… ยิ้ม ตอกย้ำความเป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต”

วันที่ 10 ก.พ. 62 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ข้อตกลง และแถลงข่าวการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการ อำเภอ… ยิ้ม หรือศูนย์บริการร่วมจังหวัดสงขลา (Government Center) โดยมีนายสรัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติสาขา-ภาคใต้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายธนะเมศฐ์ พงศ์ภรณ์กุลภัค ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และผู้อำนวยการจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ เข้าร่วมงาน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร่วมกับจังหวัดสงขลา และส่วนราชการของจังหวัดรวม 8 หน่วยงาน จัดตั้งเคาน์เตอร์บริการอำเภอ… ยิ้ม หรือศูนย์บริการร่วมจังหวัดสงขลา (Government Center) เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกในชุมชนและผู้อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลา

สำหรับส่วนราชการของจังหวัด รวม 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รวบรวมไว้ ณ จุดบริการเดียว ประกอบด้วย 1.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน รวมทั้งผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รับฟังปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชน และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา 2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า 3.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ รับชำระเงินค่าน้ำประปา ประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาการใช้น้ำประปา และการติดตั้งมาตรวัดน้ำ 4.สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา รับชำระภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อทะเบียน และอื่น ๆ 5.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา บริการจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และบริการแนะแนวอาชีพ 6.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา รับตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิด้านการรักษาพยาบาล รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (มาตรา 39 และ มาตรา 40) และให้คำปรึกษา แนะนำสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับงานประกันสังคม 7.อำเภอหาดใหญ่ รับทำบัตรประชาชน กรณีบัตรหมดอายุ บัตรชำรุดและเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล คัดรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร์ (ทร 14/1) และ 8.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ เคาน์เตอร์บริการอำเภอ… ยิ้ม หรือศูนย์บริการร่วมจังหวัดสงขลา (Government Center) ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ บนพื้นที่ขนาด 168 ตารางเมตร โดยทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ได้ยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ เพื่อตอกย้ำการให้บริการที่ครบครัน และมุ่งหวังให้ศูนย์การค้าของเราเป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” เป็นพื้นที่แห่งความสุข อำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า และสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชุมชนที่เราตั้งอยู่อย่างแท้จริง

ภาพ/ข่าว มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา