พัน.5 ได้นำผลผลิตทางการเกษตรของโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย ออกจำหน่ายในราคาถูก ให้แก่ครอบครัวกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ ต.เวียงใต้ และรอบค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 110900 ม.ค. 64 หน่วย ร.7 พัน.5 ได้นำผลผลิตทางการเกษตรของโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย ออกจำหน่ายในราคาถูก

ให้แก่ครอบครัวกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ ต.เวียงใต้ และรอบค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเรื่องลดค่าใช้จ่าย ณ สถานีสูบน้ำ ร.7 พัน.5 บ้านห้วยปู ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.